Bulletin Sains & Teknologi

Bulletin of Science and Technology is a publication of the Malaysian Rubber Board, discusses new technologies that have been developed to promote the rubber industry. Many of the latest technologies have been developed to improve the country’s rubber production as well as to increase the income of smallholders. It was also the tongue of the Malaysia Rubber Board to explain to people what was done to further promote the rubber industry which involves many smallholders. Through this collection, it is also expected to provide little information about the world of rubber cultivation to the people who may not know in depth the importance of rubber and its contribution to the country.


Holdings: 2007 −
ISSUE NAVIGATION

Volumes/Issues for 2023

Contents Type Price
Author : Mohd Azafi Kee bin Mohd Idris; Nur Izzety Razak; Annas Abdullah
Title : Program One Stop Centre Lembaga Getah Malaysia: pemenang PAT-G dan peniaga Getah LGM
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 1    Page No: 1 - 4
Author : Azrinee Mohd Ridzuan; Jumadi Shari; Mazlin Md. Jidi; Ismail Ibrahim
Title : Sumbangan projek Getah Untuk Pribumi di wilayah Sabah terhadap pengeluaran getah dan pendapatan pekebun kecil getah terlibat
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 1    Page No: 5 - 10
RM 10.00
Author : Mohd Hafiz Mohd Hazir; Azuan Adinan; Muhammad Aizad Azaly Osmarzaki
Title : Aplikasi teknologi geospatial: potensi dalam membantu semakan, siasatan dan pemutihan data Permit Autoriti Transaksi Getah serta Insentif Pengeluaran Getah
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 1    Page No: 11 - 16
RM 10.00
Author : Mohd Faiz Bohan; Khamdan Juri; Noorekhsan Sani Abdullah; Norizatulshima Ibrahim
Title : Gajah liar perosak tanaman getah-kaedah kawalan dan pencegahan
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 1    Page No: 17 - 22
RM 10.00
Author : Hairul Irwan Jamaluddin; Abdullah Amin Aziz
Title : Kewajipan penggunaan aplikasi RRIMniaga oleh peniaga getah berlesen Lembaga Getah Malaysia
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 1    Page No: 23 - 28
RM 10.00
Author : Rasyidah Mohamad Razar; Zarawi Ab. Ghani; Nurmi Rohayu Abdul Hamid
Title : Analisis kestabilan klon-klon getah di pelbagai lokasi pengujian
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 1    Page No: 29 - 35
RM 10.00
Author : Shaikh Mohd Hizami Shaik Abd Hadi; Muhamad Arif Idris
Title : Kajian peningkatan pendapatan pekebun kecil getah melalui tanaman integrasi getah dan jagung di RRIMINIS Seri Iskandar, Perak
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 1    Page No: 36 - 43
RM 10.00
Author : Zainuddin Roji; Norizatulshima Ibrahim; Nur Aziah Alias; Muhammad Zahidin Razman
Title : Kecerdasan emosi terhadap tanggapan penerimaan teknologi dalam kalangan masyarakat Orang Asli yang terlibat dalam program getah untuk Pribumi di Malaysia
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 1    Page No: 44 - 51
RM 10.00
Author : Alexander Irvin Joseph; Azrinee Mohd Ridzuan; Ismail Ibrahim
Title : Kelestarian pembangunan projek Getah Untuk Pribumi (GUP)
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 1 - 6
RM 10.00
Author : Mohamad Amirul Abdul Halim; Mohd. Fakhrurazi Abdul Razid; Zainuddin Roji
Title : Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran lateks oleh pekebun kecil getah: satu kajian awal di kawasan pembangunan Koridor Lateks Pantai Timur
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 7 - 15
RM 10.00
Author : Ong, C.W.
Title : Aspek-aspek penting dalam pembiakbakaan tanaman getah
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 16 - 21
RM 10.00
Author : Ong, C.W.
Title : Pokok-pokok bunga yang diminati oleh Kelulut: pengalaman penternak Kelulut dari Perak
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 22 - 25
RM 10.00
Author : Safiah Atan; Faris Rassoulli Rizal Wong; Mohd. Hafiz Mohd. Hazir; Aizat Shamin Noran
Title : Pembangunan sistem maklumat Geografi (GIS) untuk pengurusan kawasan bertanam getah di Malaysia
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 26 - 45
RM 10.00
Author : Mazni Zainal Abidin; Ngeow, Y.W.; Azuan Zakaria; Fatin Firzana Anwar
Title : Transformasi Akademi Hevea Malaysia untuk kelestarian industri getah
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 46 - 50
RM 10.00
Author : Mohd Rahimi Zakaria @ Mamat; Roslinda Sajari; Mohd Adi Faiz Ahmad Fauzi
Title : Cabaran pendebungaan dan peranan taman pendebungaan tangan dalam pembiakbakaan getah
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 51 - 57
RM 10.00
Author : Sharifah Nurhafizah Syed Nasir; Hadzlee Mat Noor; Mohamad Annuar A. Malik; Shaikh Mohd Hizami Shaikh Abd Hadi
Title : Teknologi torehan: menangani kesan gangguan cuaca terhadap aktiviti penorehan
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 58 - 63
RM 10.00
Author : Shima Nazri; Muhammad Fadzli Ali; Zameri Mohamed; Shabinah Filza Mohd Sharib; Noorliana Mohd Zan
Title : Getah Asli Mampan Malaysia (MSNR): kepentingan untuk penerimaan oleh sektor huluan industri getah negara
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 64 - 72
RM 10.00
Author : Muhammad Syazwan Syafiq Mohd Sobri; Mohd Tarmizi Ramli; Mohd Hermee Tahir; Annas Abdullah; Mohd Azafi Kee Mohd Idris
Title : Tindakan penguatkuasaan
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 73 - 76