Bulletin Sains & Teknologi

Bulletin of Science and Technology is a publication of the Malaysian Rubber Board, discusses new technologies that have been developed to promote the rubber industry. Many of the latest technologies have been developed to improve the country’s rubber production as well as to increase the income of smallholders. It was also the tongue of the Malaysia Rubber Board to explain to people what was done to further promote the rubber industry which involves many smallholders. Through this collection, it is also expected to provide little information about the world of rubber cultivation to the people who may not know in depth the importance of rubber and its contribution to the country.


Holdings: 2007 −
ISSUE NAVIGATION

Volumes/Issues for 2022

Contents Type Price
Author : Nurasmalaily Yusof; Goh Sou Sheng; Muhammad Faizal Rosslan
Title : Pertanian persis: suatu fiksyen sains atau kenyataan pada masa hadapan
Year : 2022    Volume : 22    Issue : 1    Page No: 6 - 15
RM 10.00
Author : Muhammad Fadzli Ali; Zaiton Muhammad; Mohd Fauzi Mohd Yusoff; Siti Shazwani Mohd Naziruddin; Ramli Osman; Siti Hawa Sulong
Title : Pembangunan sistem RRIM EcoSmartTM: konsep dan cadangan pelaksanaan
Year : 2022    Volume : 22    Issue : 1    Page No: 16 - 23
RM 10.00
Author : Mohd Hafiz Mohd Hazir; Mohd Ashraf Ramli; Syahrul Nizam Che Hat; Khairul Ariffin Suib; Muhammad Rafi Abd Ghani; Shahrir Mohd Salleh; Shaardan Sharif
Title : Aplikasi teknologi geospatial: pemantauan kanopi pokok dan luruhan daun mengikut klon getah menggunakan data satelit penderiaan jauh berasaskan masa sentinel-2
Year : 2022    Volume : 22    Issue : 1    Page No: 24 - 33
RM 10.00
Author : Nurasmalaily Yusof; Khairul Ariffin Suib; Saemah Jabar; Goh Sou Sheng; Muhammad Faizal Rosslan
Title : Potensi penggunaan teknologi UAV dalam pengurusan ladang getah di Malaysia
Year : 2022    Volume : 22    Issue : 1    Page No: 34 - 41
RM 10.00
Author : Irwan Amin Suggun; Muhammad Fadzli bin Ali; Khamdan bin Juri; Saedah Nafisah binti Idris; Mohammad Nazrin bin Annuar; Faris Rassoulli bin Rizal Wong; Muhammad Syameel Mustapah
Title : RRIM MyREX: transformasi aktiviti pengembangan dan pemindahan teknologi getah melalui aplikasi mudah alih
Year : 2022    Volume : 22    Issue : 1    Page No: 42 - 53
RM 10.00
Author : Noorliana Mohd Zan; Nor Hamizan Hamzah; Saiful Nizam Noraini; Norzela Ab Latif
Title : Kajian awal kesan kekangan air terhadap klon getah
Year : 2022    Volume : 22    Issue : 1    Page No: 54 - 63
RM 10.00
Author : Mohamad Faiz Bohan; Ramli Osman
Title : Kawalan rumpai: memilih racun rumpai
Year : 2022    Volume : 22    Issue : 1    Page No: 64 - 71
RM 10.00
Author : Krishna Veni Baratha Nesan; Fatimah Rubaizah Mohd Rasdi
Title : Getah asli dengan daya ketahanan api
Year : 2022    Volume : 22    Issue : 1    Page No: 90 - 95
RM 10.00
Author : Shafizal Yusof
Title : Dasar agrikomoditi negara 2021-2030: Sinergi transformasi rantaian nilai industri getah
Year : 2022    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 6 - 25
RM 10.00
Author : Shahrir Mohd Salleh; Mohd Zulkifly Mat Hassan
Title : Pelaksanaan projek pengeluaran lateks di RRIMINIS Lakai
Year : 2022    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 26 - 29
RM 10.00
Author : Muhamad Thalhah Ab Karim; Engku Abdul Fattah Engku Arifin; Mazni Che Yusof
Title : Program insentif pengeluaran lateks: Kajian kes ke atas dua peniaga getah di Kelantan
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 30 - 35
RM 10.00
Author : Azlina Bahari; Mohd Adi Faiz Ahmad Fauzi; Roslinda Sajari
Title : Penyelidikan genom dan penanda genetik dalam biak baka getah
Year : 2022    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 36 - 41
RM 10.00
Author : Nurain Najwa Mohd Zawai; Azlina Bahari
Title : Pendigitalan penyelidikan biologi untuk Hevea Brasiliensis
Year : 2022    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 42 - 47
RM 10.00
Author : Murnita Mohmad Mahyudin; Adam Malik Ahmad Zambri
Title : Serangan dan kawalan Atteva Sciodoxa pada tanaman integrasi Tongkat Ali - Getah
Year : 2023    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 48 - 55
RM 10.00
Author : Ong, C.W.
Title : Hasil madu daripada projek integrasi getah dan kelulut di Kuala Kangsar, Perak
Year : 2022    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 56 - 61
RM 10.00
Author : Shima Nazri; Mohd Fauzi Mohd Yusoff; Goh SS
Title : Isu dan potensi penggunaan baja cecair di dalam penanaman getah
Year : 2022    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 62 - 67
RM 10.00
Author : Hairul Irwan Jamaluddin; Muhd. Sallehuddin Mohamad Nasir
Title : Program pemantapan peniaga getah tahun 2022
Year : 2022    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 68 - 71
Author : Ong, C.W.
Title : Morfologi pokok getah di bawah kanta mikroskop
Year : 2022    Volume : 23    Issue : 2    Page No: 72 - 75
RM 10.00