Article
Kajian peningkatan pendapatan pekebun kecil getah melalui tanaman integrasi getah dan jagung di RRIMINIS Seri Iskandar, Perak
Kajian peningkatan pendapatan pekebun kecil getah melalui tanaman integrasi getah dan jagung di RRIMINIS Seri Iskandar, Perak
Shaikh Mohd Hizami Shaik Abd Hadi; Muhamad Arif Idris
Buletin Sains & Teknologi (2023) 23 (1):36-43
ABSTRACT :
Kajian integrasi tanaman getah dan jagung dilaksanakan bertujuan untuk melihat potensi yang disyorkan oleh LGM melalui sistem rekabentuk tanaman dapat diadaptasi oleh pekebun kecil getah bagi meningkatkan pendapatan. Selain itu, kajian ini selari dengan usaha kerajaan untuk menjamin sekuriti makanan melalui transformasi makanan negara dengan memaksimakan kepelbagaian sumber sedia ada.
Contents Type Price
Article
RM 10.00