Article
Bahagian Ekonomi dan Pasaran Getah (BEPG)
Bahagian Ekonomi dan Pasaran Getah (BEPG)
Lembaga Getah Malaysia
In: Buletin Sains & Teknologi LGM 2008 3(1) p. 6-7
ABSTRACT :
Bahagian Ekonomi dan Pasaran Getah (BEPG) merupakan salah satu bahagian di bawah pentadbiran Timbalan Ketua Pengarah (Dasar dan Operasi), di samping Bahagian Perkhidmatan dan Sokongan (BPS). Secara umumnya, fungsi BEPG ialah untuk menyediakan maklumat yang berkaitan dan mengemukakan syor-syor yang relevan kepada pihak pengurusan tertinggi khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan pembentukan dasar komoditi getah di Malaysia. Selain itu, Bahagian ini juga turut menjalankan penyelidikan ekonomu berkenaa penanaman, pengeluaran, pemprosesan, dan pemasaran getah serta mempromosi LGM di peringkat nasional dan antarabangsa. BEPG juga bertanggungjawab menyelaras penglibatan LGM dalam rundingan-rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreements (FTA) yang melibatkan getah.
Contents Type Price
Article
RM 63.60